Trục dẫn hướng có vai khuôn dập

Trục dẫn hướng có vai khuôn dập

Trục dẫn hướng có vai khuôn dập

Linh kiện khuôn mẫu

Linh kiện khuôn mẫu

Linh kiện khuôn mẫu

Lò xo khuôn mẫu TB