Bu lông chịu nhiệt độ SUS310S

Bu lông chịu nhiệt độ SUS310S

Bu lông chịu nhiệt độ SUS310S

Linh kiện khuôn mẫu

Linh kiện khuôn mẫu

Linh kiện khuôn mẫu

Lò xo khuôn mẫu TB