Chốt khóa khuôn (Parting Locks)

Chốt khóa khuôn (Parting Locks)

Chốt khóa khuôn (Parting Locks)

Linh kiện khuôn mẫu

Linh kiện khuôn mẫu

Linh kiện khuôn mẫu

Lò xo khuôn mẫu TB